ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

ПЪТУВАНЕ

Пътувам на запад…
Слънчева спътница станах.
Тече светлина
към кратер на залез
по планинския хълм.
После изригва
над узрялата нива
и сливат се…

Добре ми е!..
Така е познато.
Зелено море…
На слънчогледите ятото…
Синьото – синьо –
разляно в небе.

Неусетно загърна ме
вечерното лято.

Leave a Comment