ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

СИГУРНА СЪМ

Вървиш живота
по опростената му пряка.
А може би
така си по-щастлив,
като държиш
с респект
на разстояние
действителността,
но сигурен бъди –
в другото стоиш си
полужив.

Докато дъжд вали
и слънце свети
в по-дълъг път –
надълго
разцъфтява цветето.
Пеперудата над него
дълго ще лети.

А сушата, дори когато
само заръми върху…
Листата?
Крилата?
В къса пряка…
и живата вода безсилна е
да възкреси.

Leave a Comment