ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

НАКРАТКО
(на Елица Дубарова)

В карма, или в съдба
срещнахме се
витално.

А вярвам, преди това
поставихме път от
сакрално.

Има ли друг виноват?..
Дали е намествал
посоки?..

Действащите лица –
държим неповратно
насоките.

Знаех твоята сестра…
Ти – била си среща
отсрочена.

Посрещнах те сега
в нещо –
от теб посочено…

Leave a Comment