ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

„В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО
И СЛОВОТО БЕ БОГ”

Защо словото,
за да бъде хубаво
трябва да прозвучи сложно?
Да го изиграеш
и да го изживееш –
подобно…

Защо с ракети и взривове
да оповестяваме
нашите мисли?
И с фрази неразбрано-объркани
да зацапваме
чистите листи.

Толкова ли съм земна?–
че не искам да разбера –
земното притегляне
не е естествено…
Да ме виждат,
трябва да летя?!

Leave a Comment