ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

КЪМ БОГА

Господи,
аз те почитам!
Прощавай, но моля,
позволи да попитам…

Какви са каноните
на небесния зрител
с които обвързан е
земен служител?..
В какво е заслугата
и кому се полага
да бъде помилван
с библейска награда?..
Та когато отвори
за тоз свят очи
и за молитва
устата още мълчи –
да има твоето
благоволение,
Ти
да извършиш свято дарение.

Да не падне върху него
дамга
с дяволски цвят и очи,
и ръка
размазала покрив, и топло,
и хляб…
Да не е той –
детето
родено в безсвят!?

А в божия промисъл
така необятно –
за умовете ни малки
ще е все непонятно…

Leave a Comment