ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

ГАРА

Тази мъничка Гара – на гарата
днес – ???
Със слънчево злато заляна
…отвътре несветеща.

А някога…
била е…
красавица, скитащо-питаща –
макар сред полето запряна…

И остаряла… и погрозняла…
Незащитена, несгряна…
посреща – изпраща –
влаковете – проплакващо…

Мъничка Гара – на гарата…
стара, сама, седи оставаща…
тук – на гарата –
струпано-чакаща – влака си.

Leave a Comment