ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Отвори ми, Господи, очите
две не стигат, отвори и трите.
Да видя всичко невидяно,
да чувствам, не да е проспано
И аз живея със заблуди –
в гонитбата нагоре с други.
Уж изграждам, Господи, блага
а сред тях оставам си сама.
Намирам се единствено богата
в гласовете чисти на децата.

Как трупаме греховните дела
в блюдо на духовната софра.
Докато в някой ден …
на фон – житейска гледка –
да платим ще искаш. Сметката.

Leave a Comment