ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

ПЯСЪЧНАТА ЛИЛИЯ

Морето,
слънцето
и пясъчните дюни,
и хората –
останали добри
се къпеха и топлеха
събули…
грижите и суети.

Минава погледът
през лятната идилия…
и спря
с възторг до цвят
на чудо-лилия,
живееща
по нашите места
с пясъка
и със солената вода.

Но ароматният
природен уникат
го има вече
само в резерват.

(Тъжно…)

Leave a Comment