ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

„КОМПАРСИТА”

С премръзнали ръце,
с премръзнало сърце
танцувам „Компарсита”.
Със страст и ритъм
да открия –
мечтанието неоткрито.
Две напред – една назад…
Празен столът е.
Намирам
върху него само дъх,
останал в забледняла диря.

А нали
във танц такъв
чувствата ни не умират…
Стигнали екстазен връх
живота интерпретират!

Leave a Comment