ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

НОЩНА ВИЗИТА

Пак е тъмно… пак е нощ…
пак наминах да те видя
ти още жива си, Любов,
и чакаш ме, а есен иде…

Добре ли си, Любов, с любов
ще те целуна, ще отмина …

Сълзи няма да оставям
ще ги задържа в очите,
защото искам да долавям
за тебе скрито как потичат…

Добре ли си, Любов, с любов
ще те целуна, ще отмина…

Белее времето… старее –
една и съща ти остана.
И звездата за да грее –
не изгаря, в прах не пада.

Добре ли си, Любов? С любов
ще те целуна, ще отмина…

Leave a Comment