ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

Таня Сарандева

ЙОАН ПРЕДТЕЧА

Йоане, Кръстителю,
назовахме те в най-благата вест:
— Созопол – остров „Свети Иван” –
нам знак си оставил на този адрес
под олтара на древния храм.

В реликварий от пясъчник носени,
положени в саркофаг – алабастър,
събрани по църковни канони костици
от костите твои и се повториха
в днес заслужените поклони.

Роди се! Живя между двата Завета…
Като „Предтеча” път извървя
последен пророк на наш’та планета.
Глупакът – глупя, мъдрецът – мъдря
от свръх делата ти, в рабските житиета.

Кръщавал си людете
за покаяния – в реката Йордан,
а за Иисуса се смяташе недостоен…
„Иде по-силен от мен, който
ще кръщава с Дух Светий и огън.”

И дойде – Иисус от Галилея!
Ти се възпираше,
но го кръсти… в струите – в Нея,
защото тъй подобаваше правдата –
благословен християнският Бог!

О Кръстителю Христов,
моли се на Господа за грешните нас,
приковани към земни неща.
Само ти се удостои да се докоснеш
до главата на Христа!..

Смирете се, люди! Прекръстете се!
В реликвария нов в новите времена
светинята стара за нас е… Вестителят
избра възлюбените чеда!
Коленете подвийте! Сведете чела!

Leave a Comment