Таня Сарандева

ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ТРЕТОТО ОКО

МАЙЧИНА СЪЛЗА

Защо реши
да тръгнеш надалеко,
по емигрантските
нелеките пътеки?
Защо сред своите
се чувстваш чужда?
Представите за там
дали не те заблуждат?..

Без теб, без вас…
ще остарявам
с чувството ненужно.
Едната ми ръка
ще чака празна –
да я напълни мекотата
на твоите коси
и на децата ти.
Ще расне
раната в душата ми.

Съдбата – дано
пред мене има право
да те отвежда
в другата държава.
Умалявам.
Безсилна ставам.

На тръгване –
солта и хляба.
И камъчета давам.
Пускай ги по пътя,
дъще…
ако ти стане страшно –
по тях да се завърнеш
в къщата ни.