ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 2
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 3
Христос воскресе из мертвих, смертию смерт поправ и сущим во гробех живот даровав

„ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!”

Господи, родил си се
в нашия ден —
от светлинната обич
на Отца сътворен.

Път земен страдален
до кръв извървя,
а душата се молела,
опознала страха

за избавление…
Хула зловеща, мъст владетелска,
зла на Голгота Те разпна,
заради добрите дела.

Когато човек си,
сякаш много си слаб,
сам да пребориш
човешкия ад.

Затуй ни поучи,
с чудеса, с умноти
да превъзмогнем
надошлите злини.

Но Твоя бе чашата — до дъно
горчивината изпи…
И Те заковаха на кръста –
как ли събраха и венец от бодли?

А Ти, в болка такава
пак пътя черта, да спаси
грешните наши души.
Господи, как да кажа „прости”…                                      .                                                                                   .
“ВОИСТИНА ВОСКРЕСЕ!”

Радвай се, радвай се
Майко Земя,
възкръсна синът ти
из оная тъма.

Отърсен пречистен
от черно петно,
със звездите белязан
по златно чело.

…Тайна се ширна
по целия свят –
вековна, ефирна
за беден – богат…

„А когато те стигне
в доброто ти – зло
помазан си значи
от Бога с миро!”

от 00.00ч. до 00.14ч.
04.04.2010г.

Таня Сарандева