Приемат оферти за рекултивация на сметището край Созопол 1

Приемат оферти за рекултивация на сметището край Созопол

Приемат оферти за рекултивация на сметището край Созопол 2
снимка: actualno.com

Министерството на околната среда и водите открива обществена поръчка за закриването и рекултивацията на депото за битови отпадъци край Созопол, чието изпълнение трябва да приключи до половин година. Това се посочва в обявата на екоминистерството, качена на страницата на Агенцията за обществени поръчки.

Капсулацията на сметището ще струва 500 хил. евро, които се осигуряват от предприсъединителната европейска програма ИСПА.

Строителните дейности включват оформяне на нова по-малка площ за предепониране на наличните отпадъци, оформяне на буферен басейн, повърхностно отводняване на площадката  чрез монтаж на колекторен тръбопровод, отводнителни канавки и изграждане на обслужващата инфраструктура – обходни и технологични пътища и др.

Финалните дейности по рекултивацията са свързани с насипването на подпочвен пласт и хумус, биологична рекултивация в зависимост от наклоните на терена, отстраняване на евентуални дефекти и др.

Кандидатите за запечатване не сметището могат да получат документацията в министерството на околната среда и водите до 20 януари 2012 г.

Офертите се приемат до първи февурари 2012 г., а самото отваряне на проектните предложения е насрочено за 6 февруари, се посочва в обявата.

Кандидатите за изпълнението на поръчката трябва да разполагат с ликвиден капитал за последните три години над 900 хил. евро или еквивалентно под формата на пари в брой, гарантирана неотменима кредитна линия, отпусната от банка или друга приемлива форма на разполагаеми средства.

Общият оборот на кандидатите за изпълнението на поръчката не трябва да бъде под 5 млн. евро за последните три години до 2010 г. включително, се посочва в критериите за избор.

Изискват се още  доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор за застраховка за професионална отговорност на строителите.

източник: investor.bg