Изключват земя от горския фонд за изграждане на път край Созопол

Изключват земя от горския фонд за изграждане на път край Созопол 1Министерският съвет изключи при промяна на предназначението му поземлен имот – публична държавна собственост, представляващ гори и земи, в размер на 3623 кв.м. Той е разположен в землището на гр. Созопол и е необходим за изграждане на обекта „Път П-99 „Вариант Алепу” – II-ри етап от км 20+867 до км 29+327”.


Изключването от горския фонд е възмездно и Агенция „Пътна инфраструктура” ще заплати 21 403 лв. за промяна на предназначението и за извършване на компенсационно залесяване в бюджета на Изпълнителна агенция по горите, се казва в прессъобщение на министерски съвет.

Източник: investor