Започва първият етап от изграждането на пречиствателната станция

Снимка: Илияна Лулева

Стартира проектът за изграждане на пречиствателната станция в Созопол ”Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол-І-ви етап”. В първият етап от изграждането на пречиствателната станция са включени шест подобекта, за които държавното предприятие ПУДООС ще отпусне безлихвен кредит на община Созопол до 35 млн.лева. Подобектите, които ще се изграждат в рамките на първия етап от изпълнение на дейностите по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Созопол” са „КПСт Пристанище„ и напорни тръбопроводи до изливна шахта, „ Колектор „Крайбрежен ( от СРШ ( ОК 8 ) на ул. ”Морски скали „ до КПСт ”Пристанище и Колектор „ Провлака „ (от съществуващ канал ( ОК 205 ) на ул. ”Хан Крум„  до КПСт „Пристанище„, КПСт „Хармани” и напорни тръбопроводи до изливна шахта, : „Довеждащ колектор „Созопол” (от изливна шахта на напорни тръбопроводи от КПСт „Пристанище„ и КПСт ”Хармани„ до ПСОВ ”Созопол”, Входна помпена станция на ПСОВ-Созопол и подобект „Дълбокоморско заустване”.

Екологичния обект  „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Созопол- I- ви етап” ще бъде предложен  за кандидатстване за отпускане на държавна помощ , изразяваща се безлихвен заем от ПУДООС  за финансовото обезпечаване на дейностите по проекта на стойност до 35 000 000 /тридесет и пет милиона лв/. В  стойността на заема, освен задължителните за изпълнение на СМР (строително монтажни работи) са включени  и изискуемите съгласно българското законодателство разходи за: проектиране, строителен надзор,  авторски надзор, оценка на съответствието на проектната документация, изготвяне оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта,  управление на проекта  чрез  външна техническа помощ  и др.

Във връзка с отпускането на заема в Созопол ще се проведе обществено обсъждане, на което жителите на града ще бъдат запознати с подробности около проекта и цялостното изграждане на пречиствателната станция.

”Изграждането на пречиствателната станция е най- важният приоритет в новия ми мандат”

заяви кметът на община Созопол Панайот Рейзи.

”Целият ми екип и най-добрите експерти са ангажирани с подготовката на техническите проекти, които ще представим в МОСВ на 28 този месец”

заяви още кметът.

Отпуснатите средства от държавното предприятие ПУДООС ще даде възможност да започне строителството на пречиствателната станция още в началото на новата година. Успоредно с реализирането на първия етап от важния за  Созопол обект, ръководството на общината ще кандидатства по Оперативна програма ”Околна среда” към МОСВ с готов проект за цялостното изграждане на пречиствателната станция. Мащабният екологичен обект ще достигне стойности около 90 млн. лева, изчислиха специалистите, след като коригираха някои от първоначалните параметри на техническите проекти. С част от европейските пари ще бъде погасен заемът, който сега се отпуска на община Созопол. Оптимистичните прогнози са до 2013 година да бъде завършено цялостното изграждане на пречиствателната станция.

Община Созопол получи разрешително от МОСВ за изграждането на канализационна система ”Созопол-Черноморец- Равадиново”, която включва освен Созопол, Черноморец, Равадиново и морски курорт „Аркутино, кв. Харманите, к-г ”Златна рибка”, ”Каваци”, ”Смокиня”, „Веселие” и местността „Буджака”.

Второ разрешително от Басейновата дирекция за управление на водите в Черноморски район дава възможност за изграждане на трасе на отвеждащия колектор като част от техническата инфраструктура в участъка между главен път Бургас- Созопол и морския бряг. За целта ще бъде използвано коритото на р. Факуда (р.Равадинска)

Текст към сн. Reka-Р. Равадинска ще бъде част от дълбоководното заустване на пречистени от пречиствателната станция Созопол отпадни води

източник: Прес център община Созопол

Leave a Comment