Европейски проект за укрепване на свлачище приключи в община Созопол

Европейски проект за укрепване на свлачище приключи в община Созопол 1Още един европейски проект приключи в община Созопол, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът ” Укрепване на свлачище на път с. Маринка- с. Зидарово-с. Вършило,2+800 км” е на стойност 970 хил.лв. и се реализира по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 по приоритетна ос “Устойчиво и интегрирано градско развитие”. Реализираният проект ще допринесе за подобряване пътната инфраструктура и запазване единствената връзка на жителите на с.Вършило с областния град и общинския център, и превръщането на общината в по-привлекателна и конкурентоспособна.

Чрез инвестиции в качествена и отговаряща на нуждите на населението инфраструктура, жизнена среда и намаляване риска от активиране на свлачището се създават предпоставки и условия за устойчиво местно социално-икономическо развитие и подобряване на бизнес климата на територията на общината, което от своя страна ще доведе до намаляване на безработица.

Най-пряко отношение към постигане както на специфичните, така и на общите цели на проекта има населението двете села Зидарово и Вършило, техните гости и туристи. “Укрепеното свлачище и възстановената пътна настилки са резултат от още един успешно реализиран европейски проект,чийто ефекти са в дългосрочен план и ще допринесат за по- доброто качество на живот в този район на община Созопол”- заяви кметът Панайот Рейзи по време на официалното приключване на проекта и откриване на укрепеното свлачище и новия път.

Той заедно с кмета на с. Вършило Неделя Добрева отрязаха лентата и си пожелаха целият път до китното странджанско село да бъде основно ремонтиран. На събитието присъстваха председателят на общинския съвет Красимира Германова, общински съветници, кметове и жители на селата Вършило и Зидарово, които са преките ползватели на новата придобивка. Сред гостите бяха и представители на Министерствот на регионалното развитие и на фирма “Щрабаг”, изпълнител на проекта.

Източник: ИА “Фокус”