Безработни и работодатели на среща в Созопол

Дирекция „Бюро по труда Юг”-Бургас, филиал Созопол

От 02.02.2015 г. Дирекция ”Бюро по труда” гр.Созопол се премества на нов адрес :
гр.Созопол ул.”Аполония” №35
в стария град , срещу църквата „Свети Георги Победоносец”

Дирекция "Бюро по труда" гр.СозополРегионална служба по заетостта-Бургас организира Трудова борса в Созопол. Тя ще се проведе на 16.04.2013 г., вторник от 10.00 ч. до 12.30 ч. в сградата на почивната база на Уни Кредит Банк, която се намира на ул. „Лазурен бряг” №9 в Созопол. На борсата безработните лица, живеещи на територията на община Созопол ще осъществят директен контакт с представители на фирми, които предлагат работа.

От своя страна и работодателите ще се срещнат директно с кандидатите и ще могат да направят подбор на място. Фирмите трябва да потвърдят до 09.04.2013 г., вторник своето участие и да заявят свободните работни места, което може да стане и по електронен път.

Фирмите ще бъдат запознати на място с услугите по активната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които Агенцията по заетостта предлага на работодателите.

За контакти

Дирекция „Бюро по труда Юг”-Бургас, филиал Созопол

Адрес:
гр.Созопол ул.”Аполония” №35
8130
Созопол, България

телефон: 0550 2 30 43,
E-mail: dbt_fsozopol@abv.bg

Татяна Делииванова

Дирекция ”Бюро по труда-Юг”-Бургас, тел. 056 852 153-Магдалена Григорова

Местоположение на Бюро по труда – град Созопол

източник: sozopol.bg