Школа на НАТО се открива в Созопол

Школа на НАТО се открива в Созопол 1За трети път Созопол е домакин на работна среща на НАТО , на която се обсъждат научните постижения в различни области. Школата се провежда на всеки две години в Созопол по покана на кмета Панайот Рейзи още в качеството му на председател на общинския съвет. Освен работните срещи учените, участващи в школата имат възможност да опознаят историята и културата на Созопол, както и един град от вътрешността на страната, свързан с българската история. През периода 30 май – 11 юни учени от 18 страни-членки и партньори на НАТО ( в това число САЩ, Русия, Франция, Германия, България, Италия, Украйна, Канада и др.) ще обсъждат в  Созопол, най-новите нанотехнологични достижения в разработването и използването на сензори от ново поколение. Провеждането на школата е одобрено и финансирано от НАТО. Все по-нарастващите изисквания по отношение на безопасността и сигурността във всички сфери на живота налагат използването на сензори от ново поколение с повишена чувствителност, по-голяма разделителна способност, по-малки размери и по-малък разход на енергия.

Такива сензори могат да бъдат създадени само с помощта на подходящи материали и включени в прибори и системи, позволяващи контрол на материята на атомно и молекулярно ниво. Това се налага от факта, че функционирането на химичните и биологичните, както и на по-голяма част от физичните сензори, зависи от взаимодействия, които възникват на тези нива. Създаването на такива сензори е възможно единствено с прилагане на най-новите достижения на нанотехнологиите. Една от целите на НАТО школата е да представи на участниците актуалното развитие и бъдещите перспективи за изготвянето и приложението на сензори от ново поколение, основано на нанотехнологиите. Друга цел е изграждането на международни и интердисциплинарни сътрудничества за създаване на сензори с подобрена чувствителност, селективност, надежност и бързодействие. И не на последно място, школата ще доведе до трансфер на познания и технологии, свързани с основни приоритети на програмата на НАТО “Наука за мир и сигурност”.

Източник: bszone.info