Информация за работодателите от Дирекция “Бюро по труда” Созопол

Дирекция „Бюро по труда Юг”-Бургас, филиал Созопол

Агенция по заетостта
Бюро по труда
гр.Созопол

Обява на финансовите възможности за сключване на договори за обучение и наемане на безработни

Работодателите могат да подават своите заявки и документи за свободни работни места след 16 Март 2015 в Дирекция Бюро по труда гр.Созопол

Повече информация можете да получите в бюрото по труда на ул.”Аполония” №31 или на телефон 0550/2-21-59

Насърчителни мерки за заетост и обучение към Агенция по заетостта

 

Местоположение на Бюро по труда – Созопол