6 книги на богослова Александър Лашков достъпни безплатно

6 книги на богослова Александър Лашков достъпни безплатно 2
6 книги на богослова Александър Лашков достъпни безплатно в личния сайт на автора
6 книги на богослова Александър Лашков достъпни безплатно 3
Свещ. Александър Лашков, юли 2008г.,
храм “Света Троица”, София

Мъдростта на един свят човек – Свещ. Александър ЛАШКОВ, събрана в няколко книги от поредиците: “Пътят към храма” и “С дух и истина“ – вече с изчерпан тираж, могат да бъдат четени онлайн безплатно на личния сайт нa този ерудиран богослов и музикален диригент – http://alashkov.wordpress.com/

Книгите на Александър ЛАШКОВ предлагат на читателите в достъпен вид знания за главните християнски празници, за Библията, избрани беседи и проповеди, излъчени по радио “Свободна Европа” и по Българската национална телевизия или изнесени в храма “Света Троица” в София.

Дългогодишният допир до радостите и скърбите на хора на различа възраст и от всякакви съсловия дава изключително богат опит на автора да ни направи съпричастни към проблемите на нашето съвремие. Но най-важното е, че ненатрапчиво, с тънък психологически усет, Свещ. Лашков ни кани да потърсим помощ и отговор на редица проблеми при извора на живота и да намерим – всеки за себе си – пътят към храма и Божията любов.

Александър Лашков е роден през 1943. Завършва Духовната семинария в Черепиш, Духовната академия в София и Музикалната академия в Пловдив. Работил е като диригент и музикален педагог.  Композира предимно църковна музика. Автор е на 6 православни литургии. През 1992 г. приема духовен сан, а от 1993 г. е свещеник в софийския храм “Света Троица”. “Събирам мъдростта на Библията, за да мога с нея да подкрепям и насочвам онези, които се нуждаят от нея и я търсят”, казва Александър Лашков.

посетете Александър Лашков