22 милиона е бюджетът на община Созопол 1

22 милиона е бюджетът на община Созопол

22 милиона е бюджетът на община Созопол 2Основните приоритети са социалния сектор, екологията и пътната инфраструктура

Приоритети при съставяне на бюджета на община Созопол за 2012 г. са социалния сектор, спорт, образование, екология и пътната инфраструктура

заяви по време на общественото обсъждане на проекта за бюджет кметът на община Созопол Панайот Рейзи.

В условията на финансова и икономическа криза ще се стремим към запазване на равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване на ефективността на публичните разходи

заяви още кметът и подчерта,че приоритетно ще бъдат приложени мерки за повишаване събираемостта на местните данъци и такси.

Приходната рамка на общинския бюджет за 2012 г. е планирана в размер на 22 500 000 лв., което е с 3 000 000 лв. в повече от миналогодишния бюджет. Планираните собствени приходи са в размер на 17 318 308 лв., които са с 1 235 557 лв. в сравнение с бюджета на общината за 2011 г.

По-високия бюджет изисква повече работа за неговото изпълнение. Нормално е да се стремим към по-добри резултати от предходните години. Много по-лесно е да предложим нисък бюджет и после да се хвалим, че сме го изпълнили на 100%, но за  мен и моя екип е по-важно да повишаваме изискванията към себе си ,за да можем да изпълним приоритетите, с които влязохме в този мандат.

22 милиона е бюджетът на община Созопол 3
Обсъждане на бюджет 2012; снимка: www.sozopol.bg

Предвидените постъпления от имуществени и други данъци е в размер на 5 940 000 лв. Неданъчните приходи от продажба на стоки, услуги, от наеми на общинско имущество и от сечта на общински гори са предвидени да бъдат 1 293 000 лв. Приходите от общински такси са предвидени в размер на 4 989 000 лв., а приходите от глоби, санкции и наказателни лихви – 40 000 лв. В бюджета са планирани 5 556 308 лв. от продажба на общинска собственост и още 300 000 лв. от концесии.

Субсидията от Централния бюджет е в размер на 3 314 129 лв., в т.ч. субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 2 939 729 лв., капиталови разходи-217 500 лв.Общата изравнителна субсидия за местните дейности е 156 900 лв., в т.ч 37 200 лв. за зимно почистване.

След общественото обсъждане на проекта за бюджет на община Созопол за 2012 в Созопол предстои обсъждане и във всички останали населени места в общината.

източник: www.sozopol.bg