Не повече от 20 млн. лв. бюджет на община Созопол за 2012 2

Не повече от 20 млн. лв. бюджет на община Созопол за 2012

Не повече от 20 млн. лв. бюджет на община Созопол за 2012 3Бюджетът на община Созопол за 2012 г. ще бъде около 18-20 млн. лв. Миналата година беше 22 млн. лв. Това каза кметът на Община Созопол Панайот Рейзи. В най-добрия случай – бюджетът ще бъде същият като миналата година, а в най-лошия случай ще бъде намален с около 3-4 млн. лв.

„Бюджетът все още не е готов, но имаме представата и насоките. Истината е, че ще го свием малко тази година. Нека първо да видим как ще завършим годината със собствените приходи и тогава реално да ги погледнем и обсъдим, но общата цифра с всичките приходи като държавна субсидия и местни приходи ще бъде около 18 -20 млн. лв.“

каза Рейзи.

„Имаме приоритети, които ще си ги запазим. Имам предвид в социалната политика и някои неща, които трябва да довършим. Това са заделяне на средства по европейските програми там, където трябва да участва общината. Бюджетът си е бюджет, по-важно е да заложим тези неща, от които общината има нужда. Това са – поликлиниката, пречиствателната станция, техническите проекти, свързани с нея, искаме да направим няколко спортни съоръжения – стадионът в Созопол и в селата Черноморец, Росен и Атия.
Според мен, това е един от начините да удължим летния сезон, като развиваме и летния туризъм. Това е правилната насока“

каза Рейзи. Той посочи, че финансовото състояние на общината на този етап е добро.

„Кредитният рейтинг на общината се запазва същият. Трудности има, но те са в нормалните допустими граници и можем да продължим да работим“ – каза Панайот Рейзи

източник: ИА "Фокус"