Не повече от 20 млн. лв. бюджет на община Созопол за 2012

Не повече от 20 млн. лв. бюджет на община Созопол за 2012 2

Не повече от 20 млн. лв. бюджет на община Созопол за 2012 3Бюджетът на община Созопол за 2012 г. ще бъде около 18-20 млн. лв. Миналата година беше 22 млн. лв. Това каза кметът на Община Созопол Панайот Рейзи. В най-добрия случай – бюджетът ще бъде същият като миналата година, а в най-лошия случай ще бъде намален с около 3-4 млн. лв.

“Бюджетът все още не е готов, но имаме представата и насоките. Истината е, че ще го свием малко тази година. Нека първо да видим как ще завършим годината със собствените приходи и тогава реално да ги погледнем и обсъдим, но общата цифра с всичките приходи като държавна субсидия и местни приходи ще бъде около 18 -20 млн. лв.”

каза Рейзи.

“Имаме приоритети, които ще си ги запазим. Имам предвид в социалната политика и някои неща, които трябва да довършим. Това са заделяне на средства по европейските програми там, където трябва да участва общината. Бюджетът си е бюджет, по-важно е да заложим тези неща, от които общината има нужда. Това са – поликлиниката, пречиствателната станция, техническите проекти, свързани с нея, искаме да направим няколко спортни съоръжения – стадионът в Созопол и в селата Черноморец, Росен и Атия.
Според мен, това е един от начините да удължим летния сезон, като развиваме и летния туризъм. Това е правилната насока”

каза Рейзи. Той посочи, че финансовото състояние на общината на този етап е добро.

“Кредитният рейтинг на общината се запазва същият. Трудности има, но те са в нормалните допустими граници и можем да продължим да работим” – каза Панайот Рейзи

източник: ИА "Фокус"