10 700 са гласоподавателите в община Созопол

О Б Щ И Н А С О З О П О Л
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
04.10.2006 г.

10 700 са гласоподавателите в община Созопол, които могат да упражнят правото си на вот на президентските избори на 22 октомври. Това сочат избирателните списъци, които вече са разлепени в града и съставните селища. В случай, че има грешки или неточности гражданите трябва да се обърнат към кметствата за корекции, съобщиха от дирекция “ Административно-правно, информационно обслужване, човешки ресурси” към общинската администрация. Ако някой не открие името си също трябва да сигнализира, за да бъде вписан за вота. Тези, които смятат да гласуват на друго място, следва да подадат заявление за издаване на удостоверение до 11 октомври. До 6 –ти пък е срока за исканията за гласуване по настоящ адрес. От това си право могат да се възползват например хората с постоянно местожителство в Бургас, които живеят по селата и имат адресна регистрация в тях. Студентите и учениците, които имат право да гласуват, трябва да се снабдят със специални декларации, които се попълват в деня на изборите в секционната комисия, обясниха още специалистите. &nbsp20 СИК ще има на територията на общината за тези избори. Пет от тях са в Созопол, където по изнесените списъци, право на глас имат 3 816 души. Данните обаче ще претърпят промяна след нанасянето на корекции и вписването на срочно служещите, чиито имена се подават от командирите на поделения. Освен това в СИК могат да се допишат избиратели, които са пристигнали в последния момент в страната ни от чужбина.

Източник: sozopol.bg