Ще газифицират Созопол

Община Созопол стартира процедура за газифицирането на града, съобщи кметът Веска Караманова.

Инвестиционни намерения към проекта е заявила компанията “Овергаз Инк” чрез дъщерното си дружество “Бургасгаз”. В края на миналата година специалисти на фирмата, със съдействието на община Созопол, извършиха проучвания на възможностите за газификацията на курорта.

През седмицата Караманова депозира искане до Държавната комисия по енергийно и водно регулиране за присъединяване на община Созопол към обособената територия за разпределение на природен газ на лицензията на “Бургасгаз”. Искането бе разгледано от местния парламент, който на последната си сесия подкрепи докладната записка на градоначалника.

Използването на природен газ ще намали разходите за енергия на потребителите и ще има огромен екологичен ефект върху околната среда, категорична е Караманова. Газифицирането ще осигури възможност и за разкриване на нови работни места.

“Бургасгаз” притежава лиценз за газоразпределение на 27 града, сред които и Бургас, където вече започна поетапно газифициране.

Източник: sozopol.bg