Центъра за подводна археология в Созопол ще получи 328 хил.лв.

Technical Wreck Diving

Център за подводха археология – град Созопол

Technical Wreck Diving
photo: www.downsouthdivers.com

 

Центърът за подводна археология в Созопол ще получи средства за закупуването на специализирани уреди за изследване на морското дъно. Депутатът Димчо Михалевски, председател на Комисията по регионална политика в Народното събрание, е поставил проблемите на научната институция пред Министерството на финансите, откъдето спешно отпуснаха 328 000лв. по линия на Министерството на културата.

Директорът на Центъра за подводна археология – Христина Ангелова обясни, че с парите ще бъде закупен многолъчев ехолот, който дава картина на морското дъно и реална представа за терена. Ще се набави и поддънен профилограф, който прониква в морското дъно и в зависимост от релефа проучва до 40м дълбочина и изготвя много точна и прецизна профилограма на различните пластове.

„Благодарение на новата инвестиция, както и на наличното си собствено оборудване, ще можем много по-бързо и точно да установяваме и изследваме наличието на археологически обекти в акваторията на Черно Море при различните проучвания.

Така например кораб, потънал при корабокрушение, може да стои на дъното без да се забелязва, заровен в пластовете наноси. Техниката не само ще го открие, но и ще анализира за какъв съд точно става дума.”

Г-жа Христова очаква с предоставените средства Центърът за подводна археология в Созопол да се сдобие и с микробус, тъй като до момента превозването на екипировката за подводни проучвания е било истинско изпитание, заради липсата на автомобил и лодки. Вече няма да има и проблем за спешни археологически разкопки при нужда.

По-бързата възможност за подводно археологическо проучване ще спаси и реализацията на много важни проекти за близо 5 млн.евро. Става дума за модернизацията на пристанището в Черноморец, Поморие, Сарафово, както и проектите за дълбоководни зауствания на Созопол и Поморие.

Без да се проведат археологически проучвания реализацията на инфраструктурните проекти е невъзможна, а всяко забавяне крие риск за финансиранията.

Ангелова обясни, че проблемът с липсата на този вид апаратура е съществувал от много години, като никое правителство досега не е откликвало на десетките молби за финансиране.

„В годините назад сме изписали тонове докладни и молби за необходимостта от техника, но никои не ни чу. Разговорите с народния представител от Бургас ще продължат, тъй като научната общност в областта на археологията не е съгласна с някои текстове от действащия Закон за обществените поръчки, които ощетяват науката.“

Центърът продължава и с кандидатстването по проекти, за да продължи обновяването си с модерни технологии за проучване на морското дъно и прилежащата територия.Очаква се новите уреди, издействани от инж. Михалевски, да бъдат доставени до 2 месеца.

Център за подводха археология – град Созопол

адрес: пл.Хан Крум №1, гр.Созопол, п.к. 8130
(в сградата на Археологически музей Созопол)
tel./fax +359 (550) 22405, e-mail: cuasozopol@mail.bg

Адрес на Археологически музей град Созопол
Археологичен музей Созопол