Информационни срещи в община Созопол по повод международният ден за борба с ХИВ/СПИН 1

Информационни срещи в община Созопол по повод международният ден за борба с ХИВ/СПИН

Информационни срещи в община Созопол по повод международният ден за борба с ХИВ/СПИН 2
снимка: dreamygirlz.deviantart.com

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица към община Созопол организира срещи с ученици в партньорство с неправителствената организация „Рето Надежда”. Информационните среща са във връзка с 1 декември- Международния ден за борба с ХИВ-СПИН.

На 30 ноември 2011г., сряда от 11.00 часа се проведе срещата с учениците от 6,7 и 8-те класове на ОУ ” Христо Ботев” – град Черноморец, а от 12.30 часа организаторите се срещнаха с учениците от ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”. Младежите видяха филмовата импресия „Въпроса”, посветена на проблемите на хората, болни от коварната болест. Те имаха възможност да зададат своите въпроси и да споделят мнение.

Подобни срещи ще се състоят със всички ученици от училищата на територията на община Созопол, на които лектори ще бъдат обществени възпитатели от Общинската комисия за борба с противообществените прояви.

снимка: dreamygirlz.deviantart.com

източник: прес център община Созопол