Туристическият данък в Созопол – от 20 до 50 ст. на нощувка за 2011-та

Туристическият данък в Созопол - от 20 до 50 ст. на нощувка за 2011-та 1Общинският съвет в Созопол прие промени и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на общината в частта „Туристически данък”, съобщиха от пресцентъра на общината.

За места за настаняване категория 1 звезда данъкът е в размер на 0,20 лв. за нощувка, за категория 2 звезди – 0,20 лв. за нощувка, за категория 3 звезди – 0,30 лв. за нощувка, категория 4 звезди – 0,50 лв. за нощувка, категория 5 звезди – 0,50 лв. за нощувка.

Приетите ставки са минимални и целят да намалят негативния ефект от въвеждането на туристическия данък, който бе приет с решение на Народното събрание.
Когато сборът на данъка за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване на годишна база, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на fбщината до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

Източник: www.infotourism.net