Созопол - поглед от крепостната стена и кула

Аполония – Вечният град

Аполония - Вечният град 1

Не може да се напише материал, разказ или книга за един град или населено място и живота на хората в него, макар и за един малък период от време, ако преди това съвсем накратко не се проследи неговата история за архаичния период на възникването му, времето в което той е изграден, географските ширини и мястото на което е разположен, първите му обитатели и името дадено му от тях. По нататък читателя трябва да бъде посветен и да знае, как този град е просъществувал във времето, другите имена които е носил и с които е бил назоваван, както и всичко свързано с обществено-икономическото и политическо развитие в различните периоди от съществуването му.

Поради всичко това, началото на тази книга ще започне от тук, за да се стигне и впише в нея и този твърде малък период от най-новата му история.

Continue reading