Таня Сарандева - КАТО СВЕЩ

Таня Сарандева – КАТО СВЕЩ

Заболях те… и обичаш
едва когато ме загуби.

Излишно е. И не отричай –
невярата ти ме погуби.

Мигове невъзвратими
невъзвратимо – аз и ти,
в единството са неделими
само влюбени души.

Не ме измъчвай, докога ли?
В минало не се кълни.
Букета с думи закъсняли
в иконостаса остави…

пред истини – икони чисти –
мислите си разголи,
ще останем с тебе близки
с туй, че свещи сме били.

Признание ли? Няма нужда –
изтерзана със вина…
за мене ще останат чужди
искра и пламък, и свещта…

Таня Сарандева – КАТО СВЕЩ

Таня Сарандева - КАТО СВЕЩ