Таня Сарандева: ЙОАН ПРЕДТЕЧА 2

Таня Сарандева: ЙОАН ПРЕДТЕЧА

Таня Сарандева: ЙОАН ПРЕДТЕЧА 3
Остров Свети Иван; снимка: http://www.panoramio.com/user/1898134

Йоане, Кръстителю,
назовахме те в най-благата вест:
— Созопол – остров „Свети Иван” –
нам знак си оставил на този адрес
под олтара на древния храм.

В реликварий от пясъчник носени,
положени в саркофаг – алабастър,
събрани по църковни канони костици
от костите твои и се повториха
в днес заслужените поклони.

Роди се! Живя между двата Завета…
Като „Предтеча” път извървя
последен пророк на наш’та планета.
Глупакът – глупя, мъдрецът – мъдря
от свръх делата ти, в рабските житиета.

Кръщавал си людете
за покаяния – в реката Йордан,
а за Иисуса се смяташе недостоен…
„Иде по-силен от мен, който
ще кръщава с Дух Светий и огън.”

Таня Сарандева: ЙОАН ПРЕДТЕЧА 4
Йоан Кръстител

И дойде – Иисус от Галилея!
Ти се възпираше,
но го кръсти… в струите – в Нея,
защото тъй подобаваше правдата –
благословен християнският Бог!

О, Кръстителю Христов,
моли се на Господа за грешните нас,
приковани към земни неща.
Само ти се удостои да се докоснеш
до главата на Христа!..

Смирете се, люди! Прекръстете се!
В реликвария нов в новите времена
светинята стара за нас е… Вестителят
избра възлюбените чеда!
Коленете подвийте! Сведете чела!

автор: Таня Сарандева
из стихосбирката „През погледа на третото око“