Таня Сарандева – …И МЕ ПРЕКРЪСТИ

Таня Сарандева - И ме прекръсти

Като дива вода
като небесна стихия
като жива вълна
като ангел в магия
пред тебе стоях
с няма усмивка.

И повече… нищо
нищо не исках.

С ухаещи билки
целунах земята,
да дава умее –
на всеки разплатата.

А Бог, отгоре,
сбра своите пръсти
протегна десницата
…и ме прекръсти.

Таня Сарандева – И ме прекръсти

Таня Сарандева - И ме прекръсти