392 социално-слаби получиха безплатни дърва за зимата

392–ма социално-слаби от община Созопол получиха безплатни дърва за зимата. Подадените молби са били с 80 повече, но те са получили отказ за целевата помощ, тъй като не отговарят на изискванията, съобщиха от Дирекция “Социално подпомагане” в морския град. Някои от тях били с висок средномесечен доход, други не били регистрирани като безработни в Бюрото по труда, а трети са прехвърляли имоти или са имали друга недвижима собственост, което се счита за нарушение от проверяващите. Селата Атия, Черноморец, Росен, Габър и Вършило се снабдяват с дърва от Държавното лесничейство в Бургас. Ново Паничарево зарежда с.Крушевец и с.Индже войвода, а дивечовъдната станция “Ропотамо” е доставчик за селищата Равна гора, Равадиново, Присад и Извор. Социалните работници ежемесечно посещават тези населени места и извършват проверки на получилите твърдо гориво. Има констатирани случаи на продажба на заповеди за получаване на дърва, съобщиха служителите. Провинилите се лица автоматично се лишават от подпомагане за срок от една година. С повече от 200 души е намалял броя на хората с право за безплатни дърва в сравнение с 2005 година, когато са били одобрени 612 човека.

Източник: sozopol.bg