Созопол кандидатства с проект директно в Брюксел

Созопол кандидатства с проект директно в Брюксел 1
Снимка: Община Созопол

Община Созопол съвместно с консултантски екип подготвя проектно предложение, чрез което да се търси финансиране директно от Брюксел, като се използват възможностите на Европейския социален фонд. Проектното предложение „ Созопол-Стар град. Възстановяване на крепостна стена и кули, крайбрежни алеи и прилежащи пространства” е в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, където финансирането е изцяло от Европейския съюз. В проекта са включени възстановяване на крепостна стена и кули- входна част и останали невъзстановени сегменти, северна и южна крайбрежни алеи, довършителен етап на Ранен християнски комплекс и озеленяване на прилежащите пространства.

Реализирането на един такъв проект ще допринесе Стария Созопол да се нареди подобаващо в листата на уникалните исторически градове по Черноморието. Чрез съхраняването  и разкриването на тези богатства, градът ще се превърне в център на морска история, а в унисон с откритите мощи на Свети Йоан Кръстител- и в религиозен и културен център. Така мотивира пред общинските съветници  на последната  общинска сесия предложението за изготвяне на проект кметът Панайот Рейзи.

В обхвата на допустимите за финансиран дейности по Оперативна програма „ Развитие на човешки ресурси” се предвижда възстановяване и реконструкция на обекти от туристическата инфраструктура. Това дава възможност Стария Созопол да се превърне в още по- атрактивно място за отдих и досег с историята за жителите  и гостите на града, заяви още кметът Панайот Рейзи, който обясни намерението за кандидатстване директно в Брюксел с желанието на екипа му да се използват всички възможности за кандидатстване  по европейските програми.

Източник: Прес център Община Созопол