СНЕЖНИТЕ КОЗИРКИ НА СОЗОПОЛ

СНЕЖНИТЕ КОЗИРКИ НА СОЗОПОЛ 2
Зимен Созопол - 27.01.2012г. снимка: www.sozopol.org
Зимен Созопол – 27.01.2012г. снимка: www.sozopol.org

Две чайки натежали от студа
се тътрят непохватно по паважа.
Над плажа, над морето и града
небето спуска гъста, снежна мрежа.

От дни е ядно. Крие гневен лик
и сипе, сипе, сипе, не престава.
Градът е непознато-бял до вик –
със сняг е тапициран и площада.

И всичко в него странно се смали.
Чардаците на стария Созопол
надничат изпод бели козирки.
Морето се провиква с тъжен грохот.

Людмила Билярска 03.04.2012г.