Рибарското пристанище в Созопол с регистрация

Рибарското пристанище в Созопол с регистрация 1Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов връчи днес в Созопол разрешителните за регистрация и експлоатация на пристанище Созопол на управителя на "Рибни ресурси" ЕООД Борислав Стоянов. Това е първото регистрирано рибно пристанище в България, част от държавното дружество "Рибни ресурси" ЕООД.

"Рибни ресурси" ЕООД ще стопанисва рибарските пристанища, местата за разтоварване на уловите и закритите лодкостоянки. То ще бъде бенефициент по мярка 3.3. «Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки» от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство". Дружеството ще има водеща роля по отношение модернизацията, реконструкцията и оборудването на рибарските пристанища.

Преди да кандидатстват с проекти за усвояване на средства по оперативната програма, рибарските пристанища трябва да бъдат признати като такива, съгласно процедурата предвидена в Министерство на транспорта за признаването на рибарски пристанища.

"Таксите за ползване на пристанището ще бъдат социални и съобразени с кризата", заяви Изпълнителният директор на ИАРА Явор Недев. "Те ще бъдат между 30-50 лв. на година или с 30 пъти по-ниски от тези в страните от ЕС в контекста на политиката на правителството на социална солидарност по време на икономическа криза", допълни още той.

Източник и снимков материал: Dnevnik.bg