Регионално сдружение на три общини ще се занимава с управлението на депото в Созопол

Регионално сдружение на три общини ще се занимава с управлението на депото в Созопол 1
Снимка: Десислава Рошманова

Регионално сдружение на три общини ще се занимава с управлението на депото в Созопол. Учредители на сдружението са общините Созопол, Приморско и Царево, а за председател е избран кметът на община Созопол Панайот Рейзи.

Целта на сдружението е да въведе единни правила за депонирането на отпадъците на трите морски общини, които съвместно ползват модерното регионално депо за битови отпадъци, което бе изградено на територията на община Созопол, каза Панайот Рейзи.

Депото го открихме преди три години и е на стойност 10 милиона лева. Паралелно с депо за битови отпадъци беше изградена и претоварна станция в Приморско. Идеята да регистрираме сдружението е то да управлява депото и претоварната станция заедно. Понеже всеки един, който изхвърля отпадъци на депото, трябва да плаща такса, на базата на това сдружение ще обедним усилията на трите общини и ще сформираме една обща такса и всички ще депонираме на единна цена. Приморско и Царево се намират на по-голямо разстояние и първоначално те трябва да извозват отпадъците до претоварната станция, а оттам със специални контейнери до депото

каза Рейзи.

Досега сметките на общините Приморско и Царево показваха, че ще плащат повече за депонирането на отпадъците заради разстоянията, но след създаването на сдружението и въвеждането на единна такса за депониране и на трите общини този проблем отпада, а и депото и претоварната станция ще имат единно управление

обясни Рейзи.

Регионалното депо край созополското село Равадиново беше открито през лятото на 2008 година и е изградено със средства по програма ИСПА. Разположено е на площ над 120 декара. Засега то е единственото регионално депо, отговарящо на европейските изисквания по Южното Черноморие. Кметът на Созопол каза, че откакто депото функционира проблемът с депонирането на отпадъците и за трите туристически общини не стои. Има обаче проблем с нивото на очистка на водите. При построяването на пречиствателната станция към депото и в удостоверението за ползване са заложени твърде високи параметри за пречистване на водите, които към момента не може да се достигнат. За проблема е уведомено министерството на околната среда и водите и ще се търси решение, каза кметът на Созопол Панаойт Рейзи.

Източник: ИА “Фокус”