Пускат паяка в Созопол 1

Пускат паяка в Созопол

Пускат паяка в Созопол 2
снимка: прес център община Созопол

Със заповед на кмета на община Созопол Панайот Рейзи се въвежда летен режим за паркиране и престой на автомобили и други превозни средства на територията на гр. Созопол.

 

В заповедта се казва:

НАРЕЖДАМ:

1.   Да бъде извършвано принудително преместване през периода 01.06.2011г. – 15.09.2011г. на неправилно  паркирани пътни превозни средства без знанието на собствениците или упълномощени от тях лица на територията на гр.Созопол, въз основа на чл.98, ал.1, т.1, т.5, т.6 и чл.98, ал.2, т.2, т.3, т.6 от Закона за Движение по пътищата.

– ул.”Републиканска”

– пл.”Хан Крум”

– ул.”Аполония”

– ул.”Крайбрежна”

– ул.”Стара планина”

– ул.”Люлин”

– ул.”Одеса”

– ул.”Яни Попов”

– ул.”Лозенград”

– ул. „Лазурен бряг”

– ул.”Виа Понтика”

– местност „Каваци”

– къмпинг „Златна рибка”

– ул.”Каваци”

– ул.”Иван Вазов”

– ул.”Витоша”

– ул.”Мусала”

– ул. „ Индустриална”

– ул. „ Ропотамо”

– ул. „ Рила”

– ул. „ Вихрен”

– ул. „ Първи май”

– Южна алея

Пускат паяка в Созопол 3Паркинга намиращ се до сградата на общинска администрация да се използва по предназначение, както следва – служебен паркинг за служители на общинска администрация, специализирани МПС на Спешна Медицинска Помощ- Созопол и жителите на ул.”Черно море” с № 2, 4 и 6.

2. На основание прието по т.5.1 / 30.04.2010г. Решение на ОбКБД, да бъде извършвано принудително преместване на неправилно  паркирани пътни превозни средства без знанието на собствениците или упълномощени от тях лица в зоните на територията на гр.Созопол, определени като паркинг-места пред  хотели /други места за настаняване ,  които не  разполагат със собствени паркоместа и не са заявили или монтирали съответните “Скоби за паркинг места” с  отличителен знак на община Созопол.

3. Зоните , където има наложена забрана за паркиране по съответния ред, да бъде обозначена със съответния указателен знак с изписан телефон за връзка.

4. Преместването да бъде извършвано с автокран “Пътна помощ” и в присъствието на представител от състав на командировани полицаи при КАТ-Созопол, като преместени пътни превозни средства да бъдат предавани на отговорно пазене на територията на паркинг на Пожарната – Созопол.

5. Освобождаването на преместените ППС да се извършва след заплащане от страна на нарушителя на следните санкции и такси:

– за вдигнато , транспортирано и свалено на охраняем паркинг ППС- 50,00 лв.

– за ППС, спрямо което са започнати подготвителни действия за вдигане , но собственикът или пълномощникът се е явил до потегляне на автокран ”пътна помощ” от мястото на нарушението – 25,00 лева, като на платците да бъде издаван касов бон за платената сума.

– за престой в наказателен паркинг се заплаща таска от 2,00 лева на час, въз основа на чл.151, ал.3 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Созопол.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица – за сведение и изпълнение, възлагам на младши експерт “Транспорт и Земеделие” при Община Созопол и Началник на РПУ – Созопол.

източник: Прес център община Созопол