Променят движението в Созопол

Променя се движението в Созопол заради строителството на пречиствателната станция
снимка: Стоян Чайков
снимка: Стоян Чайков

Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – I ЕТАП” е най големия инфраструктурен проект на Община Созопол по Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR–51011116-С032/06.08.2012г., одобрен за финансиране по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.”

Изпълнението на строително-ремонтните дейности за част от обектите, включени по проекта стартира с изграждане на Довеждащ колектор Созопол до ПСОВ-Созопол. Трасето на довеждащия колектор  обхваща входния път към града от пътен възел на път А99 към общински път IV-965 (входа на града от бензиностация Петрол до кръстовището на Общината).

Във връзка с това уведомяваме жителите и гостите на гр. Созопол, че за периода 15 март 2013г. – 15 май 2013г. се налага временна организация на движението на пътните превозни средства, която ще бъде сигнализирана със съответните пътни указателни табели.

Алтернативен маршрут за влизане в града е през южен вход – срещу гробищен парк (пътя за в.с. Дюни).

Обшина Созопол се извинява на населението за причиненото временно неудобство, но всички осъзнаваме необходимостта от реализиране на този екологичен проект за да запазим чистотата на  Черно море.

Променя се движението в Созопол заради строителството на пречиствателната станция
Променя се движението в Созопол заради строителството на пречиствателната станция; снимка: google.com

източник: sozopol.bg