Проекта “Вече знам и мога” за втора година в Созопол

Проекта "Вече знам и мога" за втора година в Созопол 1За втора поредна година 11 детски градини и 3 училища от 5 общини – Бургас, Камено, Созопол, Средец и Сунгурларе от Областта, се включиха в проекта “Вече знам и мога”. Този проект се реализира от СНЦ “Верният Настойник” в партньорство с детските заведения и училища и е финансиран от финландската фондация FIDA Internacional.

Чрез проекта се подкрепят 320 деца в неравностойно социално положение и се осигурява равен шанс на децата за образование без значение на етнос и религия.

Проекта “Вече знам и мога” се реализира в рамките на учебната 2010/2011 учебна година.

Обща цел:
-Да се възродят християнските добродетели в детските градини и училищата.
Специфични цели:
– Да се създадът трайни условия за интеграция на млади роми от всички общини в Бургаска област.
– Да се организират семинари и обучения за развиване капацитета на педагози за помощни проекти.
– Да се повиши обществената информираност и местна подкрепа в областта на културната и просветна дейности и техните възможности.
– Да се организират празнични мероприятия.
– Да се подкрепят деца в неравностойно социално положение посещаващи детски градини и училища.
– Работа с родителите на децата участващи в проекта.