Провериха храната в детските градини в община Созопол

Провериха храната в детските градини в община Созопол 2
Провериха храната в детските градини в община Созопол 3
снимка: www.petel.bg

Инспектори от Регионалната здравна инспекция Бургас проверяват храната на децата в детските градини. От 15 септември влезе в сила Наредба на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения. С тази наредба се определят изискванията за хранене в общински, държавни и частни детски заведения.

До момента са проверени детските заведения в общините Руен и Созопол. Инспекторита се установили, че като цяло са спазени изскванията на наредбата. В детските заведения храната се предлага по предварителни изготвени дневни и седмични менюта с участието на медицински специалист. При разработването на менютата се използват препоръчителни среднодневни продуктови набори. Предлага се пълноценна и разнообразна храна. Храната се приготвя с печене и варене. На децата е осигурен веднъж седмично прием на риба. Предлагат се плодове и зеленчуци.

В община Руен са извършени 10 проверки от тях в 7 детски заведения е осигурено предлагането на плод като подкрепителна закуска в 10 часа. Осъществена бе среща с общинското ръководство и от вчера вече във всички детски заведения в общината се предлага плод.

Провериха храната в детските градини в община Созопол 4
снимка: Иван Костов

В детските заведения от община Созопол са извършени 4 проверки и 3 в община Приморско. Навсякъде е осигурено даването на плод в 10 часа. В детските заведения в град Бургас навсякъде е осигурено даването на плод в 10 часа съгласно изискванията на Наредбата.

С новия нормативен акт на Министерството на здравеопазването се въвеждат по-стриктни изисквания по отношение състава и асортимента на предлаганите храни в детските заведения. Регламентират се условия за осигуряване на разнообразно хранене, включващо ежедневно плодове и зеленчуци, пълнозърнести продукти, мляко и млечни продукти. Създават се предпоставки за ограничаване консумацията на мазнини, захар и сол. Приложен е препоръчителен среднодневен продуктов набор, за подпомагане разработването на менюта в съответствие с изискванията за здравословно хранене. Предвижда се прилагането на здравословни технологии при приготвянето на храната.

Крайният срок на проверката е 15 октомври. При проверката ще се установи какво е състоянието на храненето на децата и какви мерки следва да се предприемат с оглед корекция на менюто, продуктовия набор, технологиите на приготвяне на храната и др., за да съответства храненето на изискванията, посочени в наредбата.

източник: burgasnews.com