Предстои модернизация на рибарското пристанище в Созопол

Предстои модернизация на рибарското пристанище в Созопол 1
снимка: Ирина Атанасова

Правителството предостави по бюджета на Министерството на земеделието и храните допълнителни 100 000 лв. за закупуване на дялове от държавата за увеличение на капитала на „Рибни ресурси“ ЕООД.

Увеличаването на капитала на дружеството осигурява средства за безопасна експлоатация на Пристанище Созопол и финансов ресурс за първоначалните дейности по изграждане на модерна инфраструктура на територията му.

Пристанището се нуждае от повишаване на капацитета, създаване на подходящи условия за разтоварване и съхранение на улова, осъществяване на контрол и окачествяване, места за провеждане на търгове за първа продажба, изграждане на подходящи санитарни зони и др.

Укрепването на пристанищната инфраструктура ще доведе до изграждането на стабилна и конкурентоспособна риболовна индустрия в дългосрочен план, запазване и повишаване на заетостта в сектор „Рибарство“, както и на приходите от рибарство и аква култури и съпътстващите ги дейности. От друга страна, ще се стимулира развитието на малкия и средния риболовен бизнес в региона, коментират от прес службата на кабинета.

Източник: Екон