Повишават кредитния рейтинг на Созопол

Трайното икономическо оживление превръща Созопол в едно от най-предпочитаните места за инвестиции – сочат статистическите анализи. За изминалите 4 год. в проспериращата община са били вложени повече от 800 млн. евро частни капитали. Според кметът на общината Веска Караманова доброто взаимодействие между бизнеса и общинската администрация води до много висок икономически ръст. Логистичната подкрепа, която оказва общината на инвеститорите, за изграждането на електропроводи, трафопостове, водопроводна и канализационна мрежа, оперативността на общинските звена при включването на нови терени в регулация предизвикват сензационно високи темпове на нарастване на цените на недвижимите имоти. От нива 9-12 долара за кв. метър през 2003 год. през 2007 год. вече терените се търгуват при ценови нива 90 – 130 евро за кв.м.

За тези четири години бизнес климатът се подобри изключително много – смята кметът Веска Караманова. Според агенциите за недвижими имоти цените в района на местността Буджака са се увеличили за този период от 60 – 90 евро на 250 евро на кв.м след включването на терените в регулация.

Общо над 710 000 кв.м. са били застроени за времето от 2003 до 2007 год. Строителните дейности са изцяло съобразени със строгите изисквания на общината за ниска плътност на застрояване и ниска етажност на сградите. По тази начин се гарантира запазване на екологичното равновесие и на уникалната природа на Созопол. Като резултат от мащабните инвестиции са изградени редица знакови обекти като разширението на Дюни, туристически комплекс „Санта Марина”, Галатея 2002, „Свети Никола”, „Мартинес” и проектите на „Главбулгарстрой”.

Печалбата остава в Созопол – смятат анализатори, които привеждат като доказателства за своята теза регистрацията на общо 1400 частни фирми в Созопол и 2300 в прилежащите селища.

Това, от своя страна, е довело до увеличаване на заетостта. Свободните работни места, регистрирани от началото на годината в местното Бюро по труда, са 349, за разлика от 2003 год., когато са били едва 161. В същото време нивото на безработица в общината отбелязва значителен спад. От 13,12 % преди четири години, отчетения към юли т. г. процент е 5,5.

Като последица от добрия инвестиционен климат се достигна и до сериозно увеличаване на бюджета от 4 415 000 лв. през 2003 год. до 15 640 000 лв. за 2007 год.

Целият екип на общинската администрация е изключително горд от резултатите на своя четиригодишен труд – смята Веска Караманова. Кметът на община Созопол определя като най-голямото признание за положените усилия предстоящото увеличаване на кредитния рейтинг на общината.

Източник: sozopol.bg