Подробности за църквата Свети Апостоли на нос Скамни

Подробности за църквата Свети Апостоли на нос Скамни 2
Подробности за църквата Свети Апостоли на нос Скамни 3
снимка: в-к Стандарт

Църквата “Свети Апостоли и 20 000 мъченици” на полуостров Скамний в Созопол

Според видния български архитект д-р Пламен Цанев, известен с реставрацията на множество църкви и крепости в Созопол, Несебър и Велико Търново, след посещението му на археологическите разкопки в Созопол, започнали преди месец със средства, отпуснати целево от българското правителство, вече са ясни няколко неща

Това каза Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей.

Ясно е, че църквата “Свети Апостоли и 20 000 мъченици” е построена през първата половина на ХІV в. от брата на византийския император Анастасий Палеолог – време, влязло в историята като Палеологов Ренесанс. Църквата е трикорабна, кръстокуполна, с чудесни пропорции, съответстващи на най-добрите константинополски образци. Била е настелена със скъпи мраморни плочи.

Имала е галерия над притвора /балкон/, който е навлизал в наоса1, подпрян на две мраморни колони – запазени са базите им. Този балкон се е използвал от църковен хор. Вероятно е имало камбанария – по това време Византия вече ги строи. Достъпът до галерията и камбанарията се е осъществявал от дървено стълбище, разположено в южната част на притвора.

Подробности за църквата Свети Апостоли на нос Скамни 4
снимка: manager.bg

При превземането на Созопол от турците, църквата е ограбена и разрушена. Има следи от голям пожар в южната част на притвора – от дървеното стълбище за горните нива.

Вероятно през втората половина на ХV век църквата е била частично възстановена. Колоните са били разместени, направени са зазиждания, като видът на църквата вече е псевдо базилика – централния кораб не превишава страничните. Била е покрита с дървен двускатен покрив. Направена е нова настилка от грубо изработени тухли.

От някогашното великолепие е останало малко. Впоследствие и тази църква е разрушена и използвана за източник на строителни материали.

1 Наос от гръцки: naos – храм) е термин в сакралната (църковна) архитектура и представлява вътрешната част на един храм

Източник: Фактор