Откритият преди година гроб на благородник на остров Свети Иван най-вероятно е на ктитора на манастира, според археолози

Остров Свети Иван, на който бяха открити мощите на Кръстителя

През миналото археологическо лято на остров Свети Иван Край Созопол археолозите попаднаха на странно погребение на благородник в предверието на църквата Свети Йоан Предтеча . Гробът бе датиран от 12 век. Тогава беше загадка кой е този човек, тъй като според канона в манастирския комплекс са погребвани само духовни лица. Това, че мъжът не е духовник свидетелстваха и шпорите на ботушите му, с които е бил погребан. До рамото на благородника археолозите откриха и стъкленица с благовония. Наличието на шпори изключваше това да е свещеник и имаше предположения, че погребаният е войн или вестоносец. За да бъде погребан обаче светски човек в манастирския комплекс, той е трябвало да има висок сан или големи заслуги за манастира. Днес споровете са уталожени и преобладава мнението, че на това място е бил погребан ктиторът на манастира, каза Цоня Дражева, зам.-ръководител на разкопките на остров Свети Иван.


„Антропологичните изследвания не ни дадоха достатъчно категоричен резултат и за това имаше тогава съмнения. Сега сме почти на едно мнение вече с професор Попконстантинов. Веднага след анализа на археологическия материал, който веднага направих дава основания да се смята, че е възможно това да е ктиторът, този голям византийски пълководец Михаил Глава Тарханиот, който за съжаление е свързан с неприятни ситуации за второто българско царство. Но той всъщност дава пари за възстановяването на манастира в края на 13 век. Вероятно това е този пълководец, който е погребан след битката при Искасида т.е по времето на победата на Светослав Тертер. Той е получил рани и едва ли е успял на 83 години да стигне до Константинопол. Логично е войнът да бъде погребан със шпорите и там, където е ктитор на църквата”, каза още Цоня Дражева.

Източник: ИА “Фокус”

Leave a Comment