Откриването на реконструираната църква в Созопол съвпада с деня на моряка

Първият международен ден на моряка

Първият международен ден на морякаМеждународната морска организация (IMO) призовава хората по цял свят да изразят подкрепата си за моряците чрез използване на социалните мрежи като Facebook и Twitter, чрез публикуване на видеоклипове в YouTube, обсъждане на въпросите свързани с моряците в LinkedIn, или дори писане на блог за живота в морето, за да отбележат първият Международен ден на моряка, на 25 Юни.
IMO се обръща към иновативните уеб медии за подсилване на усилията за отбелязване на “Деня на моряка” и да отдаде почит на 1,5 милиона морски лица – мъже и жени от цял свят – за приноса им към благосъстоянието на всички нас.

Тази година за първи път се празнува Международния ден на моряка. По този случай изпълнителният директор на ИА “Морска администрация” к.д.п. Сергей Църнаклийски поздравява всички, които работят в тази област:

Едва ли има човек, който се съмнява в ключовата роля, която играе морският транспорт в развитието на световната търговия. Човешкият фактор е жизненоважна част от морския транспорт, без която той е немислим. Няма да е преувеличено да кажем, че без моряци в половината свят търговията би замряла, а другата половина – би гладувала до смърт.

Независимо от наблюдавания през последните години в световен мащаб спад на интереса към морската професия, тя продължава да е вълнуваща и носеща удовлетворение кариера, която може да отведе човека навсякъде, както в географско измерение, така и по отношение на многобройните възможности за работа, които тази професия предоставя. Професията моряк е паспорт към голямото многообразие на работа и на брега, за която опитът на море е безценен.

На проведената под егидата на Международната морска организация (ИМО) през м. юни 2010 година в Манила, Филипините Конференция на държавите, страни по Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г., известна като Конвенцията STCW, с пълно мнозинство е одобрена и приета резолюция за обявяването на 25 юни за Ден на моряка. Денят е специално избран, тъй като именно на този ден Дипломатическата конференция приема ревизията на Конвенцията STCW и Кодекса към нея.

Международната морска общност ще отбележи това първо честване чрез широка кампания във виртуалната мрежа, в която да изрази своята благодарност и признателност на близо милион и половина моряци по света, за техния принос към благоденствието на човечеството.

ИА „Морска администрация”, присъединявайки се към тази инициатива, изразява своето признание, уважение и голяма благодарност на българските моряци за тяхното усърдие и неуморен труд, за да просперира морската индустрия и да гарантира един безопасен, сигурен и екологично съобразен морски транспорт.

Нека за пореден път да привлечем вниманието на обществото към моряците, които ден и нощ, в буря, в мраз и жега, далеч от дом, семейство и приятели, неуморно са на своя пост, изпълнявайки своите задължения и готови да откликнат на всеки зов за помощ.