Общинският съвет Созопол прие декларация против изследването за нефт и газ край Силистар

Общинският съвет Созопол прие декларация против изследването за нефт и газ край Силистар 1
снимка: община Созопол

По предложение на кмета на община Созопол Панайот Рейзи бе приета  от общинските съветници единодушно протестна декларация  срещу разрешението на министерски съвет за търсене и проучване за нефт и газ  в района на Силистар.

В Протестната декларация се казва: Общинският съвет изразява своето несъгласие срещу решение на Министерски съвет, с което е дадено разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в Блок 1-14 Силистра в Черно море. Туризмът и рибарството са основен поминък на община Созопол и подобна дейност ще застраши екологията и икономиката в региона.

Проблемът се отнася не само за нашата община, но и за другите черноморски общини, както и за цялата страна, тъй като е свързан със застрашаване на околната среда, здравето и живота на хората край Българското Черноморие.

Считаме, че решението е взето прибързано и предвид факта, че общинския съвет е органа, който определя политиката за развитие на общината е необходимо нашето становище по всички въпроси от местно значение. Посоченият в решението на Министерски съвет Блок 1-14 Силистар взема изключително голяма площ от континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.

Общинският съвет настоява за преразглеждане и отмяна на Решение №69 от .3.02.2011 г. на Министерски съвет на република България за издаване на разрешение за търсене и получаване на нефт и природен газ в БЛОК 1-14 Силистар в Черно море.

Източник: Прес център община Созопол