Общините отбелязват ръст в транспортните средства на природен газ

Общините отбелязват ръст в транспортните средства на природен газ 1Много български общини вече започнаха да подменят превозните средства в автопарковете си с такива, които се движат на природен газ. Това стана ясно по време на втората международна конференция „Синьо гориво за синьо небе”, организирана от Овергаз. Тя се провежда в Созопол и е посветена на ролята и ползите от употребата на сгъстеното синьо гориво във всички сектори на икономиката.

Най-много автобуси на природен газ има столичният Автотранспорт – 48. Месечната икономия, която тези возила реализират, защото работят със синьо гориво, а не с дизел, е над 60 хиляди лева. Екологичният ефект също е забележителен – изхвърлените годишно в атмосферата вредни емисии са се понижили 3 пъти.

Показателите в Пловдив, където автобусите на метан са 34, в Бургас, където са 12, във Варна – 10, не се отдалечават от тези в столицата.

Тази статистика обедини участниците в конференцията около мнението, че компресираният природен газ е най-прекият път за енергоефективност и по-малко вредни емисии в транспорта. 

Междувременно стана ясно, че придвижването с автомобили на природен газ в страната става все по-достъпно. През последните осем месеца са били изградени 7 нови метанстанции, които улесняват допълнително притежателите на коли с метанови уредби. Така местата за зареждане със синьо гориво вече са 83.

Дискусиите продължават и в петък, 25 юни, когато фокусът ще е върху приложенията на компресирания природен газ в промишлеността и обществено административния сектор.

Източник: blitz.bg