Община Созопол “присвоила” 750кв.м. море?

Жалба от областния управител Константин Гребенаров към Административния съдОбластният управител на Бургас Константин Гребенаров е подал жалба в Административния съд срещу решение на Общински съвет Созопол от 24 ноември 2009 година. Тогава на заседание на местния парламент съветниците са одобрили предложение на общината за частично изменение на плана за регулация и застрояване, състоящо е в изменение на регулационни граници и застройки в кв. 153. Става въпрос за отвоюване от морето на 570 кв.м. чрез изграждане на дига. С решението си съветниците дават съгласие там да бъде обособено УПИ с предназначение – за обществено обслужване на яхтено пристанище. Територията обаче, която ще бъде отвоювана от морето е публична държавна собственост. С лекота съветниците гласуват тя да мине във владение на общината и така дават правото на кмета Панайот Рейзи да се разпорежда с нея.

Община Созопол "присвоила" 750кв.м. море? 1Действията на съветниците и в частност на община Созопол обаче могат да се окачествят като незаконно завземане и регистриране на държавната собственост. Така са нарушени правата на държавата, която следва да бъде вписана като собственик на новия парцел.

Затова областният управител като представител на държавата на местно ниво е предприел всички законови действия, за да бъде отстранена тази нередност. Съдът трябва да се произнесе по жалбата и да обяви ПУП на новия терен за нищожен, тъй като в него неправомерно е вписан като собственик общината, а не държавата.

Кметът на община Созопол Панайот Рейзи не бе открит за коментар по случая.

Материали: Интерет страницата на Общински съвет Созопол; източник: chernomorie-bg.com