Община Созопол открива модерно депо за битови отпадъци

Община Созопол се сдоби с модерно депо за битови отпадъци, едно от общо петте в страната, построени по програма ИСПА. Дни преди официалното му откриване, съоръжението бе пуснато пробно за 72 часа.

Тестовете показаха, че всички системи работят на ниво и в съответствие с еконормите и мерките за безопасност”, съобщи кметът Веска Караманова.

Изпитанията се проведоха под контрола на представители на Министерството на околната среда, изпълнителя – германския консорциум WALTER-HEILIT SS, фирмата-консултант, общински служители и специализирани контролни органи. На площадката, която се простира на 124 декара общинска земя в местността “Чоплака” в землището на село Равадиново, са построени 3 клетки за депониране и пресоване на отпадъците, пречиствателна станция с два 400 кубикови резервоара, административни сгради. Отделно депото разполага с биологична пречиствателна станция, където в крайната фаза инфилтрата от боклуците се аерира до максимално чисто ниво. Тези води ще се използват за допълнително оросяване на отпадъците в клетките, с което ще се избегне планираното първоначално заустване в сухо дере.

Така на практика се реализира затворен цикъл на работа на депото, което разбива напълно досегашната ни представи за сметище”, коментира кмета.

Депото вече има акт 15, с който се урежда приемането на обекта от Министерството на околната среда, а с получаването на акт 16 съоръжението ще премине в собственост на община Созопол. Своеобразният му „паспорт” за влизане в експлоатация е комплексното разрешително, което предстои да издаде Изпълнителна агенция „Околна среда” към МОСВ.

В цялата бургаска област няма подобно модерно съоръжение и това е наистина една голяма придобивка за жителите на община Созопол”, подчерта Караманова.

Депото ще се ползва и от общините Приморско и Царево, но за оператор бе определена община Созопол. На обекта вече са назначени 15 служители – инженери, механици и химици, преминали специално обучение за работа на съоръжението. Инвестираните в обекта средства са над 10 милиона евро.

Снимка 1 – Една от клетките за депониране и пресоване на отпадъците. В процес на изграждане е още една клетка, с което броят им ще стане общо четири.

Община Созопол открива модерно депо за битови отпадъци 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 2 – Изглед от въздуха на площадката на депото за твърди битови отпадъци- Созопол. На площ от 124 декара са разположени клетките за пресоване на боклука, пречиствателните станции, административни сгради.

Община Созопол открива модерно депо за битови отпадъци 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: sozopol.bg